سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : یکشنبه 90/10/25 | 8:25 عصر | نویسنده :

 

_ تاده سالگی درخدمت پیامبربود

_ پدردوشهید بود؛ دوشهیدی که درمقابل چشمان مادرشان به دست بسر بن أرطاة، فرمانده نظامی معاویه، کشته شدند و سرهای آنهارا ازبدنشان جداکردند.
_ درسال 36یا39هجری ازسوی امیرالمومنین علی (علیه السلام) به عنوان أمیرالحاج منصوب شد که وظیفه پذیرایی ازحجاج خانه خدارابرعهده داشت.
_ درهمان سالهاازسوی حضرت امیر حاکم یمن شد و مدتی هم به فرمانداری بحرین منصوب شد.
_ ازاولین کسانی بودکه پس ازشهادت حضرت علی (علیه السلام) باامام حسن مجتبی بیعت کردوشعارجنگ بامعاویه راسرداد
_ امام حسن اورا به فرماندهی بخشی ازنیروهایش منصوب کرد.

اما او بااین سابقه درخشان تحت تاثیر جنگ روانی معاویه قرارگرفت. معاویه او را تطمیع کرد وبادریافت پانصدهزاردرهم و وعده پانصدهزاردرهم دیگر، به لشکریان معاویه پیوست وامام زمان خود را تنها گذاشت!

او عبیدالله بن عباس، پسرعموی پیامبر و امیرالمومنین بود.

واین است غربت ومظلومیت امام حسن علیه السلام!


درسها ونکته ها:

-مطالعه تاریخ  وعبرت گیری از آن همچون چراغی است که درظلمات حوادث وفتنه ها روشنگری میکند.

-این که امام خمینی(ره) فرمودند میزان حال فعلی افراداست؛ برگرفته ی ازهمین حوادث تلخ وناگواردرطول تاریخ است

-ازعوامل پیدایش بصیرت درجامعه  مطالعه تاریخ ودقت درآن است؛ این که بدانیم سابقه درخشان افراد دلیل برحقانیت آنهانیست، این که حق را به خود حق باید شناخت نه به افراد و اشخاص،  این که امامت ورهبری  درجامعه باحمایت و پشتوانه مردم است که میتواند درمقابل دشمن بایستد وحامی منافع دنیوی واخروی آنها باشد واین که دشمن رادست کم نگیریم ودوست ودلسوزش مپنداریم.

-مطالعه تاریخ و تورق درآن هشداری هم هست به سرداران وفرماندهان ما،  به مسئولین کشوری ما  که بدانند دشمن آنها رارصدمیکند. بایدعوامل انحراف امثال عبیدالله بن عباس راپیدا کنند که چطور با اینکه دشمن دو فرزند او را به شهادت رسانده  به لشکر اوملحق میشود، چطور آتش بغضی که ازمعاویه در درونش شعله وربوده فروکش میکند، چطوربا علم به اینکه امام مجتبی امام برحق است مقابل ایشان قرارمیگیرد؟!

مطالعه کتاب حقائق پنهان پژوهشی درزندگانی سیاسی امام حسن مجتبی تالیف احمدزمانی را به دوستان توصیه میکنیم.
تاریخ : شنبه 90/10/10 | 11:32 عصر | نویسنده :


یکی ازافکارخطرناک ضددین آن است که هرکاری که قیافه مذهبی پیداکردخوب است وثواب دارد اگرچه روح دین وآن پیغمبری که این دین راآورده است از آن بیزاروبیخبرباشد؛
چه بسیارمردمی که به قران مجیدوترویج آن علاقمندبودند اماقدمهایی علیه قران برداشتند، چه بسیارمردمی که به قصدقربت با ولی خدا وامام زمان خودجنگیدند ومی جنگند.
آری! مردم دینداربایدبیش ازهرچیزبه فکر دین شناسی باشند و دین داری غیرازدین شناسی است فلذابرخی ازبزرگان دین ودانشمندان مذهبی با آن که خود شایستگی تعلیم وتربیت دیگران راداشتند باز دین و عقاید و افکارمذهبی خودرابرامام زمان خویش عرضه میکردند تامبادا به نام دین چیزی را برخلاف دین معتقدباشند یا به حساب دین کاری رابرخلاف دین انجام دهند؛  ازجمله اینان عبدالعظیم حسنی است با امام جوادوامام هادی معاصراست وخودازعلمای اسلام به شمارمیرود.
وبراستی میتوان گفت: منشا پیدایش فتنه هایی که درتاریخ اسلام بالاخص صدراسلام رخ داده ازهمین دین نشناسی مردم بوده است.


مطالعه کتاب ارزشمند بررسی تاریخ عاشورا اثر حجت الاسلام دکترمحمدابراهیم آیتی(ره) رابه دوستان توصیه میکنیم.  • سه سیب
  • روینیا
  • کارت شارژ همراه اول